در دومین سالگرد حادثه پلاسکو شغل آتش نشانی مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور شد. این گزارش به پلاسکو و این قانون می پردازد. با اصل ماجرا، اصل ماجرا را بدانید

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند