جزئیات تیراندازی در ساختمان شهرداری شهرجدید هشتگرد

asd - جزئیات تیراندازی در ساختمان شهرداری شهرجدید هشتگرد
Rate this post

جزئیات دستگیری تیرانداز در ساختمان شهرداری شهرجدید هشتگرد. با اصل ماجرا، اصل ماجرا را بدانید.

Rate this post
0
برچسب ها :
نویسنده مطلب سید اصغر حسینی

بدون دیدگاه

رسانه های همکار