نوزدهمین جشنواره اتود هشتگرد با حضور آرش نوذری، حامد عقیلی، کریم خودسیانی و حسین جوادان. با اصل ماجرا، اصل ماجرا را بدانید.

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند