گزارش تصویری از وضعیت بازارچه شهرداری نظرآباد و سرگردانی کسبه آن از وضعیت مالکیت این بازارچه. با اصل ماجرا، اصل ماجرا را بدانید

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند