حکم تخریب بر تلاشِ ۳۰ ساله

.png - حکم تخریب بر تلاشِ 30 ساله
Rate this post

گزارش تصویری از وضعیت بازارچه شهرداری نظرآباد و سرگردانی کسبه آن از وضعیت مالکیت این بازارچه. با اصل ماجرا، اصل ماجرا را بدانید

Rate this post
0
برچسب ها :
نویسنده مطلب سید اصغر حسینی

بدون دیدگاه

رسانه های همکار