دستاورد های شاخص شهرستان نظرآباد در ۴۰ سالگی انقلاب از زبان دکتر فلاح نژاد فرماندار شهرستان نظرآباد

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند