گفتگویی چالشی با دکتر نادر ایزدبین رئیس شورای اسلامی استان البرز با محوریت آسیب شناسی شورا های شهر و روستا . با اصل ماجرا، اصل ماجرا را بدانید.

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند