مسکن مهر یا بی مهری مسئولین ؟

.png - مسکن مهر یا بی مهری مسئولین ؟

گزارش تصویری پایگاه خبری اصل ماجرا از وضعیت اسفناک مجتمع ساحل شهر جدید هشتگرد. با اصل ماجرا، اصل ماجرا را بدانید.

0
برچسب ها :
نویسنده مطلب سید اصغر حسینی

بدون دیدگاه

رسانه های همکار