تاثیر سیاست گذاری فرهنگی در توسعه شهر

3 ماه پیش
تاثیر سیاست گذاری فرهنگی در توسعه شهر
Rate this post
تاثیر سیاست گذاری فرهنگی در توسعه شهر نظرآباد

فرهنگ یکی از مقوله های بنیادین زندگی انسان است که بر پایه تعاملات اجتماعی ایجاد می گردد. فرهنگ شهری بخش ویژه ای از فرهنگ جامعه است که به طور مستقیم با برنامه ریزی و مدیریت شهری ارتباط پیدا می کند و توسعه شهر بدون توسعه فرهنگ معنایی ندارد.

 سوال اصلی این است که آیا شهر نظرآباد از نظر فرهنگی در سال های جاری رشد داشته یا از فرهنگ گذشته خود عقب مانده است؟

شهر نظرآباد در حوزه فرهنگی دچار مشکلات بسیاری بوده است که به علت بی توجهی به آن در چند سال اخیر این مشکلات حل که نشده اند ،بلکه به آنها چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی افزوده شده است. از جمله بی توجهی ها پرداخته شده به این موضوع موارد ذیل می باشد:
عدم مدیریت جامع در حوزه فرهنگی، نبود ارائه خدمات فرهنگی، عدم شفافیت در برنامه ریزی و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، عدم مشارکت مردم در امور شهری، آشنا نبودن مردم با حقوق شهری، آشفتگی فضاهای عمومی، نبود مکان ها و برنامه های فرهنگی، فراهم نبودن زمینه ایجاد نشاط اجتماعی و…

باید توجه داشت که مدیریت شهری نظرآباد ابزاری است که می توان به وسیله آن، توسعه فرهنگی را بوجود آورد.

اقداماتی و راهبردهایی که مدیریت شهری نظرآباد میتواند در حوزه فرهنگی انجام دهد شامل دو دسته بندی می باشد:

۱-توسعه فرهنگ شهر نظرآباد (حفظ و گسترش فضاهای فرهنگی شهر، فراهم کردن فرصت های گذران اوقات فراغت و فضاهای عمومی، افزایش سرانه های ارتباطی مانند کتابخانه، سینما، فرهنگسرا، هنرهای سنتی و…)
۲-آموزش و فرهنگ سازی عمومی(جلب مشارکت عمومی،آموزش حقوق شهری، ارتقا فرهنگ محافظت از محیط زیست شهری، ارتقا فرهنگ حمل ونقل و ترافیک…)

انجام هریک از اقدامات وراهبردها باعث توسعه فرهنگی و در نتیجه توسعه شهری نظرآباد می شود.

به عبارتی فرهنگ در شهر نظرآباد نمی تواند باقی بماند مگر اینکه مدیران شهری بر عناصر فرهنگی شهر مدیریت کنند و تا زمانی که برنامه های ارتقا فرهنگ در شهر به طور به هم پیوسته و هدفدار،مشخص نباشد نمی توان انتظار داشت که به موفقیت فرهنگی برسد.

یادداشت از فرینوش اصل فلاح کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

Rate this post
0
برچسب ها :
نویسنده مطلب مدیر سایت

بدون دیدگاه

رسانه های همکار