دسته: اختراع
همایش استارت آپ های اجتماعی و نوآورانه

نخستین همایش استارت آپ های اجتماعی و نوآورانه با تقدیر از دانشجویان نخبه به دلیل ارائه ایده های نوآورانه و استارت آپ های اجتماعی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

شهردار کرج در مراسمی از اولین خودرو نوررسان آتش نشان که توسط گروه آتش نشانی و خدمات ایمنی مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج طراحی و ساخته شده، رونمایی کرد.

عدم حمایت از مخترع جوان

مخترع جوان از عدم حمایت دولت گفت.

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند