دسته: اردبیل
تاراج درختان جنگلهای قاراداغ

اصل ماجرای تاراج درختان جنگلهای قاراداغ در آذربایجان چیست؟؟؟

محیط زیست نباید قربانی سرمایه‌گذاری و اشتغال شود

پیوست‌های زیست محیطی باید در تمامی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی رعایت شود و مدیران نباید در خصوص حمایت از محیط زیست کوتاه بیایند.

کشف سوله بزرگ نگهداری مواد غذایی و بهداشتی فاسد در استان اردبیل

سوله بزرگ نگهداری مواد غذایی و بهداشتی فاسد و تاریخ مصرف گذشته طی عملیات مشترک دادستانی اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز بهداشت و نیروی انتظامی کشف شد.

كارمند متخلف شهرداری اردبیل در دستگاه قضایی

كارمند متخلف در شهرداری اردبیل به دستگاه قضایی معرفی شد. با توجه به اهمیت مسئله و در پی درخواست شهرداری و پیگیری دادستان اردبیل شخص متخلف در مجموعه شهرداری اردبیل شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شده است.

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند