دسته: دادگستری
محیط زیست نباید قربانی سرمایه‌گذاری و اشتغال شود

پیوست‌های زیست محیطی باید در تمامی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی رعایت شود و مدیران نباید در خصوص حمایت از محیط زیست کوتاه بیایند.

کشف سوله بزرگ نگهداری مواد غذایی و بهداشتی فاسد در استان اردبیل

سوله بزرگ نگهداری مواد غذایی و بهداشتی فاسد و تاریخ مصرف گذشته طی عملیات مشترک دادستانی اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز بهداشت و نیروی انتظامی کشف شد.

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند