برچسب زده شده با : اجتماعی
بی تفاوتی زیبا آفت جامعه امروزی

بی‌تفاوتی زیبا یعنی نگرشی نامتناسب نسبت به ناتوانی خود به‌صورت خونسردی بی‌جا، بی‌تفاوتی و عدم نگرانی که ممکن است در بیماران دچار اختلال تبدیلی مشاهده شود.

همایش استارت آپ های اجتماعی و نوآورانه

نخستین همایش استارت آپ های اجتماعی و نوآورانه با تقدیر از دانشجویان نخبه به دلیل ارائه ایده های نوآورانه و استارت آپ های اجتماعی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند