برچسب زده شده با : تامین اجتماعی
۲۵ تیرماه صدای بازنشستگان را خواهید شنید!!!

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید مشخص کند که با بازنشستگان چند چند است. شرایط هرچه باشد روز تامین اجتماعی (25 تیر) صدای بازنشستگان را می‌شوند.

جزئیات سختی شغل خبرنگاری

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار با اشاره به چالش مغایرت عنوان شغلی برخی خبرنگاران با لیست تامین اجتماعی، گفت: اخیرا امکان اصلاح شغلی با ارائه سندی دال بر فعالیت خبرنگاری فراهم شده است.

پرداخت هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه

پرداخت هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه توسط سازمان تامین اجتماعی

محسنی بندپی سرپرست جدید سازمان تامین اجتماعی

با حکم محمد شریعتمداری، وزیرتعاون ، کار ورفاه اجتماعی انوشیروان محسنی بندپی سرپرست جدید سازمان تامین اجتماعی شد .

مراسم ترحیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

مراسم ترحیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی امروز شنبه ۲۶ آبان از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ در مسجد نور واقع در میدان فاطمی تهران برگزار می شود.

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند