برچسب زده شده با : شهر
نظرآباد شهری بدون مدیریت

رسیدن به حکمروایی مطلوب شهری در نظرآباد، با توجه به وضعیت فعلی و گذشته ی شهرداری و شورای شهری امری محال و ناممکن می باشد.

اقتصاد نفتی و تاثیرات نامطلوب بر شهرهای ایران

شهرهای کشورهای تولیدکننده نفت باوجود درآمدهای سرشار، کمتر سعادتمند می‌باشند.

مدیریت بحران و آسیب پذیری شهری در نظرآباد

نبود عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی و همچنین عدم دسترسی متناسب به خدمات شهری و همچنین نامتوازن بودن محلات 14 گانه آن از ابعاد منفی ای می باشد که می تواند به صورت بالقوه سبب وقوع بحران و در پی آن منجر به ایجاد آسیب و تهدید نسبت به جان و مال مردم در سطح شهر نظرآباد شود.

ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری

دستورالعمل اجرایی ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری از سوي وزير كشور ابلاغ شد.

بافت های فرسوده نظرآباد

علیرضا گروسی کارشناس و پژوهشگر حوزه مسائل شهری در گفت و گو با پایگاه خبری اصل ماجرا از عدم توجه به بافت فرسوده شهری در مجموعه مدیریت شهری نظرآباد انتقاد کرد.

هفته تهران هوشمند

هفته تهران هوشمند از چهاردهم آذر ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

مدیریت بحران در شهرهای استان البرز

مدیریت بحران در شهرهای استان البرز
شهرهای استان البرز نیز با توجه به قرار گیری دردامنه جنوبی رشته کوه های البرز و مجاورت با برخی گسل های زمینی ، پتانسیل رخداد مخاطرات طبیعی را دارا هستند. لذا مقابله با مخاطرات در شهرهای این استان نیازمند ترسیم و تنظیم سند و طرح مدیریت بحران می باشد. البته تاسیس و جانمایی برخی ایستگاه های آتش نشانی در سطح شهر های استان البرز نشان از توجه مسوولین شهری به این امر دارد. ولی باید در نظر داشت که آسیب پذیری در مواقع بحرانی هم می تواند اجتماعی باشد و هم کالبدی( فیزیکی) و برنامه ریزی مدیریت بحران در شهرهای استان البرز مثل نظرآباد، هشتگرد و کرج نباید تنها مبتنی بر اخداث ایستگاه آتش نشانی باشد و طرح های مدیریت بحران به صورت جامع و کامل ارائه گردد.

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند