برچسب زده شده با : فساد
اسید پاشان مفسد فی الارض می باشند…

اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی "افساد فی الارض" محسوب می شود

كارمند متخلف شهرداری اردبیل در دستگاه قضایی

كارمند متخلف در شهرداری اردبیل به دستگاه قضایی معرفی شد. با توجه به اهمیت مسئله و در پی درخواست شهرداری و پیگیری دادستان اردبیل شخص متخلف در مجموعه شهرداری اردبیل شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شده است.

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند