برچسب زده شده با : مجلس یازدهم ایران
تکلیف دانش آموزانی که سیستم شاد ندارند، چیست؟

آموزش و پرورش از طریق صدا و سیما و بسته‌های آموزشی توزیعی آموزش را ارائه دهد تا هیچکس به دلیل عدم دسترسی به شاد از تحصیل باز نماند.

دولت جوان انقلابی و حل مشکلات جامعه

دولت جوان انقلابی امید را برای مردم زنده نگه داشته و جوانان بسیاری در کشور ازتوانمندی‌های بالایی برخوردار و می توانند در ساختار اجرایی کشور تحول ایجاد کنند

نمره صفر قانونگذاری در مورد افزایش جمعیت

آیا مجلس یازدهم موفق خواهد شد نمره صفر قانون گذاری در حوزه جمعیت را ارتقا دهد یا همچنان سیاست های جمعیتی در پله اول لنگ خواهد زد...

از شکستن کمر فقرا تا آمار دروغ رئیس جمهور ایران

دولت اگر کاری نکند بخاطر فقر،گرسنگی و فشار محرومین، مردم روزی خواهند ریخت و نمایندگان مجلس و دولتمردان را بیرون خواهند کرد که این امر خیلی زمان نخواهد برد.

گرانی افسار گسیخته در کشور

متاسفانه دلیل جدی گرانی های افسارگسیخته و نابسامانی اقتصادی، سوء مدیریت دولتمردان است و در این راستا پاسخگویی هم وجود ندارد.

طرح ازدواج اجباری در مجلس؟؟؟!

پیشنهاد ازدواج اجباری، پیشنهاد سردبیر یکی از رسانه‌ها به مجلس بوده نه نماینده‌ای از مجلس که در رسانه ها به اشتباه، پیشنهاد یکی از نمایندگان درج شده است.

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند